Paseos virtuais pola Pontevedra feminina

A nosa web, dogrisaovioleta.gal, alberga entre os seus contidos catro roteiros urbanos, centrados na historia e na memoria das mulleres de Pontevedra. Estes paseos veñen de ser actualizados, con novos mapas e versión de texto e…

Sen comentarios
Mulleres na música
Ángeles Ruibal en concerto.

Mulleres na música

Ao longo da historia da música o papel da muller sempre estivo relegado a un segundo plano e, moitas veces, vinculado á idea de musa, servindo para inspirar aos compositores. Non obstante, hai moitas mulleres que…

Sen comentarios

Liña do tempo: Espazo público

Historicamente as mulleres sempre estiveron relegadas do espazo público, mais desde 2015 o Concello de Pontevedra acordou promover a súa visibilidade e empregar nomes de mulleres para a denominación de vías urbanas, parques, xardíns e edificios.…

Sen comentarios

Liña do tempo: Pioneiras

Isabel Barreto, Elisa Patiño Meléndez ou Ernestina Otero son tres exemplos de mulleres singulares, que conseguiron afastarse do ámbito doméstico e facerse oco nos espazos públicos, tradicionalmente reservados aos homes. Esforzo, constancia e intelixencia marcaron as…

Sen comentarios

Liña do tempo: Historia do proxecto

A memoria das mulleres é un proxecto que bota a camiñar de man do Concello de Pontevedra en 2013 para dar a coñecer e visibilizar a historia das voces silenciadas, das mulleres esquecidas polo tempo. Recuperar…

Sen comentarios
Á conquista do espazo público
Inauguración do mural Mulleres de Pontevedra na historia

Á conquista do espazo público

O espazo público ten un valor fundamental como lugar de reunión social e convivencia colectiva, un espazo do que as mulleres estiveron relegadas ao longo da historia. Prazas, rúas e edificios teñen unha denominación maioritariamente masculina,…

Sen comentarios
Pintoras e Pontevedra
Sin título (monstruos), obra de María Núñez

Pintoras e Pontevedra

Cores, formas, trazos, materiais... únense para se converteren na expresión dunha maneira de pensar, de ver, de amosar. Xorde nesta unión o proceso creativo e a el contribuíron moitas mulleres ao longo da historia que deixaron…

Sen comentarios
Mestras
Grupo de alumnas de Dona Enriqueta, mestra de Santa María de Xeve.

Mestras

Setembro é o mes do comezo das aulas, da volta á escola, aos horarios, ás rutinas, á organización (case)imposible do calendario... Con alegría, pero tamén coa tristeza de non poder dispor de tanto tempo de lecer,…

Sen comentarios

Final do contido

Non hai máis páxinas por cargar