Nomes no espazo público

Nomes no espazo público

Dentro da liña de traballo de emprego de nomes de mulleres para a denominación de espazos públicos: vías urbanas, prazas, parques e edificios públicos (centros de ensino, centros de investigación, bibliotecas…), encontramos as seguintes accións realizadas ou en proceso de realización:

 • Acordo plenario de 2015 * (ver listaxe máis abaixo).
 • Avenida Josefina Arruti.
 • Parque Amalia Álvarez.
 • Avenida María Victoria Moreno.
 • Novos nomes en decembro de 2018 (nova relacionada).

* Pleno do concello de xullo de 2015

O Pleno do concello do mes de xullo de 2015 adoptou os seguintes acordos:

Propoñer o emprego de nomes de mulleres para a denominación de vías urbanas (rúas e prazas), parques, xardíns e edificios públicos.
Para esta finalidade empregarase a seguinte relación de nomes:

 • ERNESTINA OTERO SESTELO, profesora e pedagoga
 • DARÍA GONZÁLEZ GARCÍA, profesora e política
 • MERCEDES RUIBAL, pintora e escritora
 • MARÍA VICTORIA MORENO, profesora e escritora
 • MARÍA VINYALS, escritora e defensora do feminismo
 • AMALIA ARMESTO, pioneira da masonaría no século XIX, activista cultural
 • ELISA PATIÑO E MELÉNDEZ, primeira muller aviadora
 • VASQUIDA GARCÍA, menciñeira perseguida pola Inquisición acusada de bruxaría
 • MARÍA DEL CARMEN DEL VALLE DEL RÍO, mestra
 • DOLORES CALVIÑO, a señora Lola
 • DOLORES TRABADO, decana das taxistas
 • MARIA LUÍSA OLAÑETA BARROS, María a do Carrillo, empresaria
 • ISABEL BARRETO DE MENDOZA, navegante (século XVI)
 • TERESA PÉREZ FIOTA, benefactora, fundadora do Hospital do Corpus Christi (século XV)
 • ANA ÁLVAREZ DE MONTAOS, benefactora, fundadora da segunda cátedra de gramática no século XVI
 • JOSEFA IGLESIAS VILARELLE, mestra, pedagoga e escritora
 • ISOLINA MUÍÑOS BÚA, mestra e escritora
 • MARÍA E CONCEPCIÓN MENDOZA BABIANO MÉNDEZ NÚÑEZ, mestras, mecenas e dinamizadoras culturais
 • CARMEN BABIANO, debuxante, pintora e música
 • CÁNDIDA OTERO, primeira galega que exerceu profesionalmente a fotografía (finais do séc. XIX)
 • DOLORES LOIS SOTO, empresaria, viúva do dirixente socialista e impresor Ramiro Paz Carvajal
 • CARMEN E TERESA RIESTRA, intérpretes de música
 • OBDULIA PRIETO NESPEREIRA, pianista e compositora
 • MARTHA LEHMAN, pianista, compañeira de Manuel Quiroga
 • JOSEFINA BLANCO TEJERINA, actriz, compañeira de Ramón del Valle Inclán
 • SARHA ESCARPIZO LORENZANA, escritora
 • AURORA VIDAL MARTÍNEZ, escritora
 • VIRXINIA PEREIRA, compañeira de Alfonso Daniel Castelao, benefactora do Museo de Pontevedra
 • ENMA MOURÓN, compañeira do alcalde de Pontevedra Manuel García Filgueira, encarcerada
 • JOSEFINA ARRUTI VIAÑO, compañeira do alcalde de Pontevedra Bibiano Fernández Osorio Tafall, encarcerada e sometida a arresto domiciliario durante 3 anos, símbolo da solidariedade ao abrir o panteón familiar para o enterramento de numerosos represaliados.

Ademais da denominación de espazos públicos e edificios, as mulleres anteriormente citadas tamén poderán ser obxecto de recoñecemento mediante rótulos, inscricións e placas conmemorativas que se colocarán en lugares relacionados coa súa traxectoria vital.

 

Redeiras da Moureira

Roteiro Pontevedra en feminino

Percorrido pola historia de Pontevedra, con lentes de xénero. Os edificios, as rúas, as prazas dan conta da evolución da sociedade e do papel que desempeñaba a muller en cada época. Coa lembranza

Ver o mapa »