Temas

A través desta sección achegámonos á vida e ás experiencias das mulleres do Concello de Pontevedra a partir do seu relato, da súa propia voz, das súas realidades invisibilizadas.

Autobiografías enviadas por mulleres relacionadas directa ou indirectamente co Concello de Pontevedra.

PO PO 0007

Espazo dedicado ás traballadoras, aos oficios e saberes, á vitalidade e aos esforzos, ás loitas por defenderen o seu.

mvitoriamoreno cab 1

Mulleres que destacaron na música, na declamación, na literatura e nas artes plásticas.

Encarna Silva coa trenza agochando os efectos da rapa

Biografías de pontevedresas que viron as súas vidas truncadas polo fascismo e, a pesar do terror imposto, foron solidarias e mantiveron o legado da memoria.