Temas

A través desta sección achegámonos á vida e ás experiencias das mulleres do Concello de Pontevedra a partir do seu relato, da súa propia voz, das súas realidades invisibilizadas.

PO PO 0007

Espazo dedicado ás traballadoras, aos oficios e saberes, á vitalidade e aos esforzos, ás loitas por defenderen o seu.

mvitoriamoreno cab 1

Mulleres que destacaron na música, na declamación, na literatura e nas artes plásticas.

Encarna Silva coa trenza agochando os efectos da rapa

Biografías de pontevedresas que viron as súas vidas truncadas polo fascismo e, a pesar do terror imposto, foron solidarias e mantiveron o legado da memoria.