Biografía

Rafaela García Cabezas

Rafaela era filla de Carlota Cabezas Carlés e de Francisco García Feijóo. Sendo unha nena, en 1919 participou nunha velada musical na Juventud Antoniana co futuro barítono Víctor Mercadillo...

Biografía

Marina Fonseca Quintairos

En 1916 participou na película Miss Ledya, primeiro filme de ficción galego dirixido por José Gil. Ademais, formou parte de varias compañías e participou en diferentes festivais...

Biografía

Elisa Couto Salcedo

Pertenceu á sección de declamación do Liceo Artístico e Literario de Pontevedra, participando en outubro de 1858 na comedia en tres actos Verdades amargas, de Luis de Eguílaz. Foi nai da escritora Sara Escarpizo e irmá do xornalista Emilio Couto.

Biografía

Aurita Calvo Rodríguez

En 1895, Aurita Calvo formou parte dunha compañía de teatro infantil creada pola actriz Luísa Abella. Así, actuou na obra "Oros, copas, espadas y bastos" xunto coas irmás Agripina e Peregrina...

Biografía

Teresa Borrás

En 1916 participou na película Miss Ledya, primeiro filme de ficción galego dirixido por José Gil. Ademais formou parte dunha compañía de afeccionadas e participou en diferentes festivais...

Biografía

Margarita Berbén Ulloa

En 1916 participou na película Miss Ledya, considerado como o primeiro filme de ficción galego, dirixido por José Gil. Ademais, formou parte dunha compañía de afeccionadas...

Biografía

Mercedes Acuña

En 1920 participa nun festival artístico celebrado no Círculo Antoniano e organizado polo Sindicato Feminino de Previsión. Participou na comedia nun acto e en prosa orixinal ...

Biografía

Luísa Abella

En 1895, Luísa Abella chegou a Pontevedra para formar un cadro de declamación infantil e fundar unha compañía. Antes traballara en Cáceres e en Ávila...

Final do contido

Non hai máis páxinas por cargar