Teresa Borrás

En 1916 participou na película Miss Ledya, primeiro filme de ficción galego dirixido por José Gil. Ademais formou parte dunha compañía de afeccionadas e participou en diferentes festivais, como nunha función benéfica xunto con Concha Caballero e Castelao.

Biografía de Teresa Borrás

Descargar

Biografías Relacionadas