Roteiro Pontevedra en feminino

Percorrido pola historia de Pontevedra, con lentes de xénero.

Os edificios, as rúas, as prazas dan conta da evolución da sociedade e do papel que desempeñaba a muller en cada época. Coa lembranza dos nomes, dos lugares e das biografías coñecemos a importancia das súas achegas e recoñecemos a súa presenza na historia da cidade.

Partindo da praza da Ferraría, preséntase unha sinopse do roteiro, que remata na Moureira.

Autora: María Xesús Escudeiro