Historia da Pontesa

A historia da fábrica de louza Alfares de Ponte Sampaio está chea de luces e sombras. Instalouse ao fondo da ría de Vigo no ano 1958 ao abrigo do réxime franquista, sendo unha das factorías máis modernas naquela altura. A fábrica foi tamén escenario dunha eclosión da conciencia obreira e o movemento sindical protagonizada en boa medidas polas mulleres de Arcade, Ponte Sampaio, Pontevedra, Lérez, Pontecaldelas, Redondela, Chapela… foron a principal man de obra de fábrica de louza e grazas ás que se conseguiron melloras laborais.

Tras a morte do seu fundador en 1975 e coincidindo coa caída da ditadura, a Pontesa iniciou un longo proceso de declive pasando por mans de propietarios ben incapaces de levala adiante, ben interesados en lucrarse do seu patrimonio, que rematou co seu peche en 2001, entre débedas e protestas obreiras.

A seguir ofrecemos unha liña do tempo recollendo a cronoloxía da Pontesa.