Conflitos

A seguir ofrecemos unha liña do tempo recollendo a cronoloxía de algúns dos principais conflitos protagonizados por mulleres no Concello de Pontevedra.