Fotografía da familia Jar
Fotografía da familia Jar pouco despois do pasamento da nai das criaturas, Maria Carmen Taboada Rozados.

Fotografía da familia Jar