Carmen Echeverría
Carmen Echeverría. Fotografía do Arquivo Pintos do Museo de Pontevedra.

Carmen Echeverría