Alumnas do taller de Rita Sobrido
Alumnas do taller de Rita Sobrido nunha excursion.

Alumnas do taller de Rita Sobrido