• Biografía
  • Audios
  • Videos

Figura como residente en Madrid na Residencia de Señoritas, vencellada á Institución Libre de Enseñanza e fundada en 1915 pola Xunta para a Ampliación de Estudos, para facilitar o acceso das mulleres aos estudos medios e universitarios.

Durante os anos 1920 e 1921, Raquel Lesteiro estudou Filosofía e Letras. Máis tarde preparou oposicións ao corpo de arquivos e bibliotecas e colaborou na sección de Estudos Hispanoamericanos do Centro de Estudos Históricos creada por Américo Castro.

En 1935 foi destinada ao arquivo da Delegación de Facenda en Pontevedra e posteriormente acadou a dirección do Arquivo Provincial de Pontevedra.

Autora: Mª Xesús López Escudeiro

Biografías Relacionadas
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email