Galería

Fotografía da familia Jar

Dolores Castro coa familia

Ángeles Ruibal

Carmen Echeverría

Roteiro con Mª Xesús Escudeiro

Peixeiras da Moureira

Sebastiana Poza Tobío

Carmen, Dolores, Concha e Lucía levando o xantar

Irmáns Tobío Magdalena