Nomes no espazo público

Nomes no espazo público

Dentro da liña de traballo de emprego de nomes de mulleres para a denominación de espazos públicos: vías urbanas, prazas, parques e edificios públicos (centros de ensino, centros de investigación, bibliotecas…), encontramos as seguintes accións realizadas ou en proceso de realización:

 • Acordo plenario de 2015 * (ver listaxe máis abaixo).
 • Avenida Josefina Arruti.
 • Parque Amalia Álvarez.
 • Avenida María Victoria Moreno.
 • Novos nomes en decembro de 2018 (nova relacionada).

* Pleno do concello de xullo de 2015

O Pleno do concello do mes de xullo de 2015 adoptou os seguintes acordos:

Propoñer o emprego de nomes de mulleres para a denominación de vías urbanas (rúas e prazas), parques, xardíns e edificios públicos.
Para esta finalidade empregarase a seguinte relación de nomes:

 • ERNESTINA OTERO SESTELO, profesora e pedagoga
 • DARÍA GONZÁLEZ GARCÍA, profesora e política
 • MERCEDES RUIBAL, pintora e escritora
 • MARÍA VICTORIA MORENO, profesora e escritora
 • MARÍA VINYALS, escritora e defensora do feminismo
 • AMALIA ARMESTO, pioneira da masonaría no século XIX, activista cultural
 • ELISA PATIÑO E MELÉNDEZ, primeira muller aviadora
 • VASQUIDA GARCÍA, menciñeira perseguida pola Inquisición acusada de bruxaría
 • MARÍA DEL CARMEN DEL VALLE DEL RÍO, mestra
 • DOLORES CALVIÑO, a señora Lola
 • DOLORES TRABADO, decana das taxistas
 • MARIA LUÍSA OLAÑETA BARROS, María a do Carrillo, empresaria
 • ISABEL BARRETO DE MENDOZA, navegante (século XVI)
 • TERESA PÉREZ FIOTA, benefactora, fundadora do Hospital do Corpus Christi (século XV)
 • ANA ÁLVAREZ DE MONTAOS, benefactora, fundadora da segunda cátedra de gramática no século XVI
 • JOSEFA IGLESIAS VILARELLE, mestra, pedagoga e escritora
 • ISOLINA MUÍÑOS BÚA, mestra e escritora
 • MARÍA E CONCEPCIÓN MENDOZA BABIANO MÉNDEZ NÚÑEZ, mestras, mecenas e dinamizadoras culturais
 • CARMEN BABIANO, debuxante, pintora e música
 • CÁNDIDA OTERO, primeira galega que exerceu profesionalmente a fotografía (finais do séc. XIX)
 • DOLORES LOIS SOTO, empresaria, viúva do dirixente socialista e impresor Ramiro Paz Carvajal
 • CARMEN E TERESA RIESTRA, intérpretes de música
 • OBDULIA PRIETO NESPEREIRA, pianista e compositora
 • MARTHA LEHMAN, pianista, compañeira de Manuel Quiroga
 • JOSEFINA BLANCO TEJERINA, actriz, compañeira de Ramón del Valle Inclán
 • SARHA ESCARPIZO LORENZANA, escritora
 • AURORA VIDAL MARTÍNEZ, escritora
 • VIRXINIA PEREIRA, compañeira de Alfonso Daniel Castelao, benefactora do Museo de Pontevedra
 • ENMA MOURÓN, compañeira do alcalde de Pontevedra Manuel García Filgueira, encarcerada
 • JOSEFINA ARRUTI VIAÑO, compañeira do alcalde de Pontevedra Bibiano Fernández Osorio Tafall, encarcerada e sometida a arresto domiciliario durante 3 anos, símbolo da solidariedade ao abrir o panteón familiar para o enterramento de numerosos represaliados.

Ademais da denominación de espazos públicos e edificios, as mulleres anteriormente citadas tamén poderán ser obxecto de recoñecemento mediante rótulos, inscricións e placas conmemorativas que se colocarán en lugares relacionados coa súa traxectoria vital.